ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ(ÇED):

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği yeni projeler veya mevcut proje değişikliklerinde ÇED izni alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

ÇED İzinleri tesis faaliyetine göre ;

 • ÇED Kapsam Dışı Yazısı:

  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre;
  Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi(Ek-1)
  Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi(Ek-2)Kapsamı dışında kalan faaliyetler için hazırlanan dosyadır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek “ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışındadır” kararı ile sonuçlandırılır.

 • Proje Tanıtım Dosyası:

  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre;
  Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi(Ek-2)
  Yer alan faaliyetler için hazırlanan dosyadır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı ile sonuçlandırılır.

 • ÇED Raporu:

  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre;
  Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi(Ek-1)
  Yer alan faaliyetler için hazırlanan dosyadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilerek “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı ile sonuçlandırılır.

Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından hazırlanır.