ÇEVRE/İSG ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ, PERİYODİK KONTROLLER

  • Emisyon Ölçümleri
  • İmisyon Ölçümleri
  • Su-Atıksu Analizleri
  • Atıkyağ Analizleri
  • Toprak ve Arıtma Çamuru Analizleri
  • Gürültü Ölçüm ve Haritalama,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri(Ortam ve İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri)
  • Basınçlı Kaplar, Kaldırma İletme Araçları, Tesisatlar, Tezgahları, İş Makineleri Periyodik Kontrolleri

Çevre/ İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm ve Analizleri ile Periyodik Kontroller, TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş Yetkili Laboratuvar tarafından yapılmaktadır.